Agenda 2019

 

Agenda Kuliah Tamu dan Ujian Tugas Akhir Siswa PRODISTIK
Tanggal Pelaksanaan Tempat Pelaksanaan
11 Januari 2019 MAN 2 Kota Probolinggo
12 Januari 2019 MAN 2 Probolinggo
13 Januari 2019 MAN 2 Gresik
18 Januari 2019 MAN Lumajang
19 Januari 2019 MAN 3 Jember
19 Januari 2019 MAN 1 Pasuruan
20 Januari 2019 MAN 2 Jember
24 Januari 2019 MAN 1 Lamongan
26 Januari 2019 MA Tarbiyatut Tholabah